செவ்வாய், 13 நவம்பர், 2018

பதிவர் வருணுக்காக இந்த பதிவு.

வருண்,

ஒரு மின்னஞ்சலாக வரவேண்டிய இந்த எழுத்துக்கள் பதிவாக வர காரணமே, தங்களின் தொடர்பு விவரங்கள் அடியேனிடம் இல்லாதது தான். 
தாம் ஏற்கனவே அறிந்தது போல் அடியேன் ஒரு NFL சாவுக்கடினவிசிறி. ( Diehard Fan).

கடந்த சில வருடங்களாக ராசாதிக்கள்இருவரின் படிப்பை பாதிக்கும் என்று தொலைகாட்சியில்  பார்ப்பதை கூட இயன்ற வரை தவிர்த்தேன்.

ஒன்றுமில்லை.

கடந்த சில பதிவுகள், உங்கள் கண்ணில் இருந்து தப்பி இருந்தால்...